سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
غلامرضا فریدونی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیفات قزوین، گروه مهندسی برق، قزوین، ایران
حامد گرگین پور – دانشگاه خلیج فارس، گروه مهندسی برق، بوشهر، ایران

چکیده:
یکی از راه های موثر در کاهش تلفات انرژی الکتریکی و بهینه کردن مصرف الکتروموتورهای القایی کاهش هارمونیکها می باشد. در این مقاله نشان داده شده است که استفاده از مبدل های چند سطحی که دارای سویچینگی بهینه هستند تا چه اندازه میتواند در کاهش میزان این هارمونیکها و درنتیجه کاهش تلفات تاثیر داشته باشد. در پایان با ارائه شبیه سازی کامپیوتری، میزان توان تلف شده موتوری که توسط این مبدلها تغذیه شده است با هم مقایسه میشود.