سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هومن اندامی – پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشید شریفی – واحد مدیریت انرژی، کارخانه ایران خودرو
شهرام جدید – پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از پرکاربردترین انواع جوش مقاومتی که در صنایع اتو مبیل سازی بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد، جوش نقطه ای است . عوامل عمده مؤثر بر مصرف انرژی و کیفیت نقطه جوش شام ل میزان جریان، زمان جوش و فشار الکترودها هستند که می توان با کنترل این پارامترها همراه با حفظ کیفیت جوش، تلفات انرژی را کاهش داد . اما به دلیل غیر خطی و متغیر با زمان بودن و همچنین پاسخ سریع روند جوش نقطه ای، کنترل آن در حین کار بسیار مشکل است و اکثر اً به صورت پیش تنظیم شده کنترل می شود . در این مقاله با توجه به قابلیت منطق فازی در کن ترل سیستم های نامعین غیر خطی و متغیر با زمان، یک سیستم کنترل فازی جهت کنترل دستگاه نقطه جوش پیشنهاد شده است . در این روش با اندازه گیری جریان جوش و ولتاژ الکترودها، ان رژی داده شده به صفحات جوش محاسبه می گردد و همزمان سیستم کنترل فازی سعی می کند که انرژی داده شده به صفحات را مطابق با یک مدل مرجع که همزمان با حفظ کیفیت جوش کمترین تلفات را در بر خواهد داشت، تنظیم نماید . نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی بر روی یک دستگاه نقطه جوش نمونه نشان می دهد که کنترل پیشنهادی همزمان با حفظ کیفیت نقطه جوش می تواند در مصرف انرژی صرفه جویی نماید .