سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محمدرشیدی – دانشجوی دوره دکترای تخصصی مهندسی متالورژی دانشگاه تهران و عضو هیئت ع
مراد پاکنژاد – دانشجوی دوره دکتری تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو ه
فرزاد ویسی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اتابکی – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

در مقاله حاضر اتلاف انرژی گرمائی در مکانهائی که نیازمند گرمایش همزمان با تهویه هستند، از دیدگاه تجهیزاتی مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. مطابق نتایج حاصل برای حداقل شدن تلفات حرارتی مبدل مورد استفادهو کاهش مصرف سوخت تنظیم آهنگ مصرف سوخت، دمای پیشگرمآن و دبی هوای دمشی بر اساس تغییراتروزانه و فصلی دما ضروری است. با بکارگیری دمنده های قادر به تامین جریان هوا با دبی نزدیک بهخ حد بالائی مجاز، استفاده از چند مبدل با ظرفیت حرارتی پائین تر بجای یک مبدل با ظرفیت حرارتی بالا (حاصل از کارکرد مشعل با حداکثر آهنگ مصرف سوخت) و پیشگرم کردن سوخت می توان تلفات گرمائی مبدل های مورد استفاده را به میزان قابل توجهی کاهش داد.