سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر حاج سقطی – استادیار دانشگاه علم و صنعت دانشکده مکانیک

چکیده:

مشکلمحدودیت منابع انرژی کم و بیش برای کلیه کشورها اعم از صنعتی توسعه یافته و یا در حال توسعه مشترک می باشد. در کشورهای مختلف بطور میانیگن بیش از نود درصد از مصارف انرژی در ارتباط با صنعت حمل و نقل و ساختمانها است و بین این سه بخش ساختمانهای مسکونی و تجاری بیش از چهل درصد را به خوداختصاص داده اند. قابل توجهاست کهعمده ترین مصرف انرژی در ساختمانها در تامین گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع ساختمانها در فصول سردو گرم می باشد.