سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مه پیکر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
اسماعیل لکزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جریان بخار خالص آب در فشار و دمای خاص در اثر عبور ازمیان پره‌های ثابت توربین در قسمت واگرا منبسط و مافوق‌صوت شده و در نتیجه بخار مافوق‌سرد (supercooled) می‌شود، این بخار مستعد جوانه‌زایی می‌باشد. این فاز مایع در داخل توربین باعث تلفات ترمودینامیکی و ایرودینامیکی می‌شود. در این مقاله جریان به صورت یک بعدی دریک شیپوره همگرا-واگرا مدل شده است. با بکارگیری معادلات ارائه شده جهت جوانه‌زایی و رشد قطرات، تغییرات در میزان جوانه‌زایی،انتروپی،فشار،دما،عدد ماخ، قطر‌قطرات و تری در جریان بخار در اثر اسپری کردن قطرات مایع مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرایند اسپری کردن در قسمت گلوگاه که ابتدای جریان ما‌فوق‌صوت است،انجام می‌شود. لازم به توجه است، روش اسپری کردن قطرات مایع به درون جریان بخار جهت کاهش تلفات تاکنون بررسی نشده است.