سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد روحی – استادیارگروه مهندسی برق، دانشگاه مازندران
رضا توکلی مقدم – استادیارگروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران
قاسم شهابی – شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

با وجود تلاش زیاد در کاهش تلفات سیستم های الکتریکی، هنوز درصد قابل ملاحظه ای از توان و انرژی تولیدی نیروگاهها در حد فاصل تولید تا مصرف به اشکال مختلف به هدر می رود . از آنجا که مقدار تلفات توان در زمان پیک شبکه ( ساعات حداکثر مصرف ) در تعیین ظرفیت نهایی سیستم قدرت به ویژه نیروگاه مؤثر می باشد توجه بیشتر به کاهش توان در این ساعات از اهمیت خاصی برخوردار است . لذا در این تحقیق توجه اصلی به تلفات توان در هنگام پیک بار شبکه انتقال و فوق توزیع استان گلستان معطوف گردید تا از راه آرایش بهینه خطوط و پست های ۶۳ کیلوولت از بین حالت های مختلف شبکه و بکارگیری خطوط کم بار، ضمن کاهش تلفات و هزینه، صرفه جوییهای اقتصادی در جهت سرمایه گذاری نیز حاصل گردد . ابزار مورد استفاده در این تحقیق محاسبات پخش بار کامپیوتری سبا و تجربیات گذشته در چگونگی آرایش شبکه استان گلستان می باشد .