سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ملکی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما اراک
احمد کاردان – هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین پدرام – هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه سیستمهای نهفته به میزان زیادی در کاربردهای قابل حمل استفاده میشود. کاهش توان در این گونه از سیستمها بسیار مورد توجه است. در این مقاله سعی شده است با بررسی روشهای کاهش توان در سیستمهای نهفته اثرات آنها را بر کاهش تغ یی رات س یگنال و در نتیجه کاهش توان پویا مورد ارزیابی قرار دهیم. تغییرات سیگنال بر روی نودهای خارجی و بخصوص گذرگاه ها نقش
مهم ی در توان مصرفی در یک تراشه خواهد داشت لذا بررسی تکنیکهایی که این تغییرات را کاهش دهند در حوزهی کار ی ما قراردارد. تکنیکهای مختلف توسط سیمولاتورSimplescalar مورد ارزیابیقرار گرفتهاند. در این آزمایش این تکنیکها بر روی دو معماری Alpha و ۲۰۰۰ Arm پیاده سازی شده اند. همچنین از برنامهه ای Spec بهعنوان ورودی تست استفاده شده است.