سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
اسحاق دهملائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات سیستم
محسن پورعرب – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی

چکیده:
توان مصرفی سیستم های مخابرات سلولی با افزایش کاربران و یاترافیک افزایش می یابد که باعث افزایش هزینه ها و انرژی میگردد نگرانی های زیست محیطی وهمچنین افزایش هزینه های انرژی منجر به تلاشهایی به منظور کاهش توان مصرفی درهمه ی وسایل الکتریکی گردیده است ازهمین رو به جای استفاده از ایستگاه های مخابراتی رایج کنونی که درتلاش برای ایجادیک شبکه ی باظرفیت بالا بدون توجه به توان مصرفی شان هستنداین مقاله ازالگوریتم هایی استفاده می کند که به کمک آنها باحفظ شرایط قبل بالحاظ اجرای مدیریت انرژی توان مصرفی را تاجای ممکن حداقل نماید البته این الگوریتم هیچ گونه خللی درکیفیت سرویش مشترکین ویابالا بردن توان مصرفی مشترکین به سیستم وارد نمی کند