سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران
امید حاتم – کارشناس ارشد سازه، مدرس گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاهش جرم (وزن) دیوارها و کف های ساختمان، با استفاده از سیستم جدید سقف و دیوار استاندارد و تایید شده ، در ساختمان فولادی و انتخاب سیستم سازه ای مناسب در کاهش فولاد مصرفی و در نتیجه دستیابی به طرح موثر و اقتصادی، سازه می باشد. بدین منظور سه نمونه ساختمان با تعداد طبقات ۵، ۹و۱۳ با پلان مشابه ساختمان های منظم درضوابط آئین نامه ی ۲۸۰۰ که امکان محاسبه ی نیروی زلزله به روش تحلیل استاتیکی معادل را فراهم می نماید، انتخاب شده است. در نمونه های انتخابی سه سیستم سازه ای متفاوت، یعنی قاب خمشی در دو امتداد ، قاب ساده با بادبند و در دو امتداد و قاب خمشی در یک امتداد و قاب ساده با بادبند در امتداد دیگر، در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی اثرات کاهش وزن سقف و دیوارها نیز برای هر نمونه سه حالت مختلف، یعنی سنگین، نیمه سنگین و سبک از نوع استاندارد تایید شده انتخاب شده است. در نتیجه برای هر نمونه ساختمان ۲۷ حالت و جمعا برای سه نمونه ساختمان ۸۱ حالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته، آنالیز و برآورد مصالح مصرفی انجام شده است. استفاده از سیستم سازه ای یک جهت قاب خمشی و یک جهت بادبند بمیزان ۱۴/۵ و سیستم سازه ای در دو جهت بادبندی شده، ۲۶/۴۵ درصد از میزان فولاد مصرفی سازه نسبت به سیستم دو جهت قاب خمشی خواهد کاست. همچنین با کاهش هر ۱۰۰ کیلوگرم در متر مربع وزن سقف ۱۰ تا ۱۲ درصد و با کاهش ۱۰۰ کیلوگرم در متر مربع وزن دیوار متناسب با سیستم سازه ای بین ۷ تا ۱۰ درصد در فولاد مصرفی ساختمان صرفه جویی می شود.