سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار دانشگاه مازندران، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
امید حاتم – کارشناس ارشد سازه، گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی اثرات کاهش جرم (وزن) دیوارها وکف های ساختمان، با استفاده از سیستم های جدید سقف و دیوار استاندارد و تأئید شده، در ساختمان فولادی و انتخاب سیستم سازه ای مناسب در کاهش فولاد مصرفی و در نتیجه دستیابی به طرح مؤثر و اقتصادی، سازه می باشد. بدین منظور سه نمونه ساختمان با تعداد طبقات ۵، ۹ و ۱۳، با پلان مشابه ساختمانهای منظم در ضوابط آئین نامه ی ۲۸۰۰ که امکان محاسبه ی نیروی زلزله به روش تحلیل استاتیکی معادل را فراهم می نماید، انتخاب شده است. در نمونه های انتخابی سه سیستم سازه ای متفاوت، یعنی قاب خمشی در دو امتداد، قاب ساده با بادبند در دو امتداد و قاب خمشی در یک امتداد و قاب ساده با بادبند در امتداد دیگر، درنظر گرفته شده است. به منظور بررسی اثرات کاهش وزن سقف و دیوارها نیز برای هر نمونه سه حالت مختلف، یعنی سنگین، نیمه سنگین و سبک از نوع استاندارد تأئید شده انتخاب شده است. در نتیجه برای هر نمونه ساختمان ۲۷ حالت و جمعاً برای سه نمونه ساختمان ۸۱ حالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته، آنالیز و برآورد مصالح مصرفی انجام شده است. استفاده از سیستم سازه‌ای یک جهت قاب خمشی و یک جهت بادبند بمیزان ۵/۱۴ و سیستم سازه‌ای دوجهت بادبندی شده، ۴۵/۲۶ درصد از میزان فولاد مصرفی سازه نسبت به سیستم دوجهت قاب خمشی خواهد کاست. همچنین باکاهش هر۱۰۰کیلوگرم در مترمربع وزن سقف ۱۰تا۱۲ درصد و باکاهش ۱۰۰کیلوگرم در مترمربع وزن دیوار متناسب با سیستم سازه‌ای بین ۷تا۱۰درصد در فولاد مصرفی ساختمان صرفه جوئی می‌شود