سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شادرخ سماوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا جهانگیر – کارشناس ارشدمعماری کامپیوتر
پژمان خدیوی – دانشجوی دکتری مهندسی برق

چکیده:

هدف ازاین مقاله علاوهبرآشنایی با اهمیت نقش جداول تقریب اولیه درروشهای همگرایی معرفی راه کارهایی جدید برای کاهش حجم این جداول می باشد با توجه به تاثیرگذاری کیفیت تقریب اولیه برروی سرعت و کیفیت دسترسی به جواب مطلوب درروشهای همگرایی محاسبه معکوس جذر و با توجه به وجود محدودیت دراستفاده از جداول بزرگ لزوم توجه به روشهایی برای کاهش حجم این جداول به منظور کاهش حجم سخت افزار و پایین آوردن زمان دسترسی به حافظه آشکار میگردد البته باید به این نکته توجه داشت که این بهینهس ازی نبایدمنجر به از دست رفتن دقت مورد نظر و سرعت همگرایی مورد انتظار گردد دراین مقاله پارامترهای موثردربازدهی روشهای همگرایی محاسبه معکوس جذر با استفاده از شبیه سازی مطالعه و مقادیر بهینه آنها تعیین میشود.