سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه موسوی – گروه مهندسی الکترو اپتیک
پیمان معلم – گروه مهندسی برق
مسعود کاوش تهرانی – گروه مهندسی الکترو اپتیک

چکیده:

در این مقاله هدف کاهش خطای مثبت در تشخیص چهره در تصاویر رنگی به روشی سریع و کارامد با کمک سیستم تشخیص لب می باشد. پس از جدا سازی نواحی پوستی در فضای رنگ HSI به روش پارامتری نیمه پایینی هر ناحیه جهت جستجو ی لب تحت بررسی قرار می گیرد به این منظور ناحیه مرد نظر به فضای رنگ RGB نرمالیزه شده منتقل می گردد . رنگ لب با آستانه گذاری مقادیر r-gمعرفی می شود . علاوه بر استفاده از اطلاعات رنگ جهت بررسی وجود لب از اطلاعات مربوط به سطح روشنایی برای تایید نوحی تشخیص داده شده استفاده شده است . با بکارگیری روش پیشنهادی در ۵۰ نمونه هیچ خطای مثبتی در تشخیص چهره مشاهده نگردید