سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر نیلفروشان – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکدة عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور پیدایش – عضو هیئت علمی، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وقوع زلزله های متعدد و مرگبار در گوشه و کنار جهان ، نگرش علمی و عملی برای مقاوم سازی سازه های موجود و جدید الحداث در برابر این بلای طبیعی و گریزناپذیر را ضروری نموده است . و اژه های مقاوم سازی، بهسازی لرزه ای، طرح لرزه ای و دیگر کلمات از این دست در کنار واژه سبک سا زی معنا و غنای بیشتری پیدا می کند. امروزه در سرتاسر جهان مهندسین دریافته اند که سبک سازی یکی از بهترین راهکار های علمی ، عملی و اقتصادی برای کاهش خطرات ناشی از زلزله می باشد، در این مقاله که حاصل کار آزمایشگاهی بر روی ده نوع طرح اختلاط بتن سبک با استفاده از مصالح بومی (لیکا) می باشد، علاوه بر تشریح جزئیات و نحوه ساخت، عمل آوری و آزمایشات صورت گرفته به بررسی نتایج حاصله پرداخته شده و اساسا نقاط ضعف و قوت بتن های سبک دانه سازهای تهیه شده از مصالح بومی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت راهکار های م ناسبی برای دست یابی فراگیر و مطمئن به بتن سبک دانه سازه ای ارائه شده که حاوی نتایج و نکات مفیدی برای محققین، مدیران و متولیان صنعت ساخت و ساز می باشد.