سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا باباپور – کارشناسی ارشد
بهمن حاجی سامی – کارشناسی ارشد

چکیده:

استفاده از نانو درساخت مصالح جدید رو به افزایش است . تاثیر قابل ملاحظه ای مواد مثل نانو SiO2 و نانو TiO2 در بهبود خصوصیات مصالح ساخته شده، باعث شده تا تحقیقات در مورد مصالح ساخته شده با این مواد بیشتر گردد، اثرات مخرب زیست محیطی TiO2 , SiO2 در طبیعت از یک سو و مضرات تولید رو زافزون سیمیان از طرف دیگر باعث شده تا تلاشهای وسیعی برای بکارگیری TiO2 , SiO2 در بتن به منظور بهبود خواص آن و کاهش مصرف سیمان انجم گیرد. در این پژوهش تحقیقات انجام شده بر روی مقاومت ساییدگی روسازی بتنی ساخته شده از این دو نوع ذرات نانو گرداوری شده است. برای مقایسه، مقاومت سایشی بتن ساده و بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن (PP) نیز اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که مقاومت سایشی بتن های حاوی نانو مواد و الیاف پلی پروپیلن به طور قال ملاحظه ای افزایش یافته است. شاخصهای مقاومت و سایشی بتن دارا یذرات نانو خیلی بیشتر از بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن است. در ضمن مقاومت سایشی بتن حاوی نانو TiO2 از بتن دارای نانو SiO2 با همان مقدار ذرات نانو بیشتر است. در نهایت ارتباط بین شاخص هایمقاومت سایشی و فشاری بتن نشان می دهد مقاومت سایشی بتن با افزایش مقاومت فشاری ، افزایش می یابد.