سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید وفادار – دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان اصفهان
محمدحسین موسی زاده – دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان اصفهان
آذر صباغ – دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد استان اصفهان
محمود پیکری – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

وجود ترکیبات گوگردی در برش های نفتی موجب مشکلاتی در صنایع نفت و پتروشیمی می شود که می توان به مواردی مانند مسموم شدن کاتالیزور های مورد استفاده در صنایع مذکور، خوردگی تجهیزات و تاسیسات اشاره نمود . خوردگی ناشی از ترکیبات گوگردی به اشکال متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرد . از یک سو، این مواد در مخازن و خطوط لوله انتقال موجب خوردگی تاسیسات و از سویی دیگر احتراق آنها به دلیل تولید گاز SO2 موجب خوردگی اتمسفری می شود . همچنین می توان به خوردگی میکروبی توسط باکتری های احیاء کننده سولفات، نیز اشاره نمود . در این پژوهش کوشش شده است تا با بکارگیری زئولیت های طبیعی اصلاح شده میزان ترکیبات گوگردی را در برش های نفتی، مانند نفت کوره ١٠٠٠ ردوود کاهش داد و نیز برخلاف روش های پر هزینه، می توان با بکارگیری زئولیت ها، میزان ترکیبات گوگردی را با یک روش ساده و ارزان کاهش داد .