سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر دامچی –
احسان نصرآزادانی –
میثم محمدی –

چکیده:

در این مقاله اثرات خطای سنجش رله دیتانس در حفاظت شبکه‌های قدرت با در نظر گرفتن مدل دقیق ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT) و خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC) مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که حداکثر خطا برای چه نوع خطا و رد چه حالتی روی می‌دهد. دراین بررسی انواع خطاهای مختلف با مقادیر متفاوت مقاومت خطا بحث و بررسی شده است و برای هر یک از بدترین شرایط نحوه تغییرات گذرای امپدانس نیز در اثر استفاده از CVT نشان داده شده است. در این تحقیق از مدل و پارامترهای عملی شبکه، CVT و خازنهای سری استفاده شده و برای تخمین مقدار امپدانس از روش فوریه تمام سیکل (FFT) استفاده شده است. کلیه شبیه‌سازی‌ها در محیط PSCAD/EMTDC صورت گرفته است.