سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پورعلی – کارشناس ارشد مهندسی مواد – سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده
علیرضا میرحبیبی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی
جعفر جوادپور – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی

چکیده:

در این طرح با استفاده از مواد اولیه معدنی حاوی آلومینیوم مانند نیترات یا سولفات آلومینیوم در شرایط کنترل شده هیدروکسید آلومینیوم با سطح ویژه بالا که معمولاً بصورت ژل هستند تهیه و سپس با کنترل شرایط تکلیس تبدیل به – α آلومینا در محدوده زیر یکصد نانومترگردید . نانو پودر – α آلومینا از طریق پیرولیز کمپلکس آلومینیوم و تری اتانول آمین ) ) TEA و ساکاروز تهیه شد . کمپلکس یون – TEA با ساکاروز پس از دهیدراسیون کامل، ماده پیش محصول را تولید میکند . برای تولید پیش محصول از رسوبدهی هیدروکسید آلومینیوم در pH معین استفاده شد . ماده پیش محصول در دمای ۲۰۰ °C از حرارت دهی سل بدست آمد . پس از عملیات حرارتی در ۱۱۰۰ °C پودر – α آلومینای تک فاز حاصل شد .