سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

میرمهدی سیداصفهانی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
فائزه عابدپور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و کارشناس نرم افزار از دانشگاه صنعتی شریف
شهزاد طباطبایی – کارشناسی آمار از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی متدلوژی شش سیگما به عنوان یک مدل حل مساله و ابزار کیفی جهت اندازه گیری کمی فرآیندها در یک سازمان خدماتی به کاربرد این متدلوژی در بهبود فرآیندهای شرکت امداد خودرو ایران پرداخته می شود . از جمله ویژگیهای عمده ی این روش که انگیزه لازم را برای استفاده و به کارگیری آن توسط مدیران و حمایت آنان را به همراه دارد، می توان به سودهای مالی و اثر هزینه ای و افزایش رضایت مشتری که انجام هر پروژه مبتنی بر این روش دارد و همچنین اهمیت ارتباط نتایج مالی با پروژه های انجام شده با این متدلوژی و استفاده از ابزار آماری پیشرفته و منابع داده ای موجود برای به دست آوردن یک شاخص کمی اشاره نمود . شرکت امداد خودرو ایران در راستای دستیابی و تحقق آرمان و رسالت خود و دستیابی به سرعت، کیفیت، هزینه پایین، رسیدن به شاخصهای عملکردی و استنباطی مناسب در محیط رقابتی با به کارگیری متدلوژی شش سیگما و مدلDMAIC در فرآیندهای خود در سه حوزه مدیریتی، پشتیبانی و عملیاتی توانسته است به نتایج مطلوب و موفقیتهاییدست یابد . در این مقاله به طور خاص به مطالعه موردی یکی از پروژ ه های بهبود که با این متدلوژی موفقیت هایی بدست آورده، به تفصیل پرداخته می شود .