سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شمس الدین میردامادی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن کریمیان بلان – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ع
سعید نوری حسین آبادی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ع
حسین مهرجو – کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

در تحقیق حاضر ﺗﺄثیر سیکل عملیات حرارتی T6 بر آلیاژ۱۳ LMو همچنین اثر سرد سازی در نیتروژن مایع پس از کوئنچ کردن در آب گرم بر روی زمان پیرسازی این آلیاژ بررسی شده است. در این راستا , نمونه های مورد نیاز تهیّه شده در قالب فلزی , در دمای۵۲۰c و به مدّت ۸ساعت تحت عملیات محلولی قرار گرفت و پس از آن در آب گرم کوئنچ شد و سپس در چهار دمای ۱۴۰ , ۱۸۰ , ۲۲۰ و ۲۶۰ درجه سانتیگراد عملیات پیرسازی بر روی آنها انجام شد. تعدادی از نمونه ها نیز پس از کوئنچ در آب گرم در نیتروژن مایع سرد شدند و سپس در دمای ۱۸۰ درجه و برای زمان های کوتاه تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند. پس از این مراحل نمونه ها سختی سنجی و متالوگرافی شدند. نتایج حاصل نشان دادند که سرد سازی نمونه ها در نیتروژن مایع بعد از کوئنچ کردن در آب گرم باعث کاهش زمان پیرسازی این آلیاژ , بطور قابل ملاحظه می شود. کاهش زمان پیرسازی آلیاژ پیستون۱۳ LM بوسیله سردکردن در نیتروژن مایع منجر به ثبت اختراع در سازمان مالکیت صنعتی ایران به نام محققین فوق الذکر گردید.