سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ذاکرالحسینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
محمود فضلعلی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی طوسی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

فشرده سازی فریمهای پیکربندی ارسال شده به سخت افزار پیکربندی مجدد یک روش کارآمد برای کاهش سربار پیکربندی درسیستمهای باقابلیت پیکربندی مجدد می باشد. یکی ازالگوریتمهای فشرده سازی مناسب با این کارکرد، الگوریتم LZSS می باشدکه بدلیل عدم استفاده از اندازه سمبل مناسب و عدم استفاده بهینه از فیلد تعداد تکرار، در فایلهای گوناگون دچار مشکلاتی است. جهت رفع این مشکلات، الگوریتم فشرده سازی LZFT ارائه شده است. در این مقاله چند تنوع از الگوریتم LZFT با نرخ فشرده سازی و زمان حذف فشردگی متفاوت پیشنهاد شده است. تنوعهای مختلف این الگوریتم متناسب با بهمبندیهای گوناگون سیستمهای پیکربندی مجدد می باشد. الگوریتم LZFT-I به سبب استفاده از هدر ابتدایی وعدم استفاده از هدرهای میانی، دارای زمان حذف فشردگی کمتری بوده ،متناسب با سیستمهای پیکربندی مجدد با اتصال سخت م یباشد. الگوریتم LZFT-II اگرچه به نرخ فشرده سازی بیشتری دست یافته است ولیکن به سبب وجود هدرهای میانی زمان حذف فشردگی آن بیشتر شده است. این نوع از الگوریتم متناسب با سیستمهای پیکربندی مجدد با اتصال سست م یباشد تا ازهمزمانی میان حذف فشردگی وارسال اطلاعات استفاده شود. نوع دیگراین الگوریتم یعنی LZFT-III بنحو مطلوبی از حذف فشردگی حمایت می کند. نتایج حاصله نشان دهنده نرخ فشرده سازی بهتر تنوعهای این روش پویا نسبت به روش LZSS وتناسب آن با مشخصات سیستمهای با قابلیت پیکربندی مجدد م یباشد.