سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمزه روغنیان جهرمی – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری
مرتضی پورمند – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری
شاهرخ خالقی – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری
شهرام کارگر – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری

چکیده:

توجه به وقوع حوادث متعدد در ایستگاه های KV 66/11 بهمنی و پودر بوشهر و گسترش حوادث، نیاز بهبررسی وضعیت پست های مزبور مشهود گردیده است . بررسی ها نشان می دهد که به علت زیاد بودن شدت جریان اتصال زمین و تأخیر در باز شدن بریکر، خسارات ناشی از حوادث افزایش یافته است . از جمله در حادثه مورخه ۸۲/۹/۱۲ ایستگاه بهمنی، وقوع و گسترش اتصالی در یکی از خطوط خروجی ۱۱ KV ، باعث آتش سوزی و نزدیک به ۲ میلیارد ریال خسارت گردیده است . به منظور کاهش سطح اتصال زمین، می توان در نوترال طرف ثانویه ترانسفورماتور قدرت یک اندوکتانس یا مقاومت نصب نمود . پیشنهاد دیگر باز نمودن اتصال زمین نقطه نوترال ستاره ثانویه ترانسفورماتور قدرت و نصب یکدستگاه ترانسفورماتور زمین مناسب برای هر ترانسفورماتوردرت می باشد . در این مقاله پیشنهادات فوق بررسی و مزایا و معایب هر روش عنوان گردیده و شبیه سازیهای لازم نیز صورت پذیرفته است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نصبرانسفورماتور زمین دارای مزایای متعددی است که علیرغم معایب آن، روش مناسبی برای کاهش سطح اتصال کوتاه زمین و جلوگیری از حوادث می باشد