سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس نصیری – پژوهشگاه نیرو ایران
همایون برهمندپور – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

با گسترش و توسعه شبکه های برق، مشکل بـالا رفـتن سـطح اتصال کوتاه از قدرت قطع کلیدها در برخـی پسـتهای شـبکه امری شایع می باشد . در کشور ایران نیز با توسعه شبکه تا سال ۱۳۹۰ تعدادی از پستها با این مشکل مواجه خواهند شد که از آن جمله پست نیروگاه رامین می باشد . در این مقالـه ابتـدا بـه روشهای مختلف کاهش سط ح اتصال کوتاه اشاره مـی شـود و سپس نتایج حاصل از تحلیلهای اتصال کوتاه و پایداری گـذرا برای دو روش پیشنهادی ( مـانور داخلـی شـینه هـای پسـت و استفاده از راکتور سری ) مورد بررسی قرار می گیرد .