سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا صدیقی –
فرزانه وهاب زاده –
بابک بنکدار پور –

چکیده:

رنگزدایی میکروبی پساب نساجی (حاوی رنگ آزو Astrazon Red FBL) توسط قارچ ریسه سفید فانروکائت کرایسوسپوریوم از نمونه رقیق نشده و غیر استریل، در بیوراکتور بستر ثابت انباشته شده با قطعات سنگ آذرین، پس از ۴ روز به میزان ۷۸% بوده است. پس از رنگزدایی، COD پساب نیز در حدود ۲۵% کاهش یافته است. فعالیت آنزیمهای لیگنین پراکسیداز و منگنز پراکسیداز مورد سنجش قرار گرفته است. فعالیت آنزیمی برای آنزیم منگنز پراکسیداز حداکثر۲۸U/i و برای لیگنین پراکسیداز حداکثر ۹U/l بوده است.