سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان صادقی – دانشیار، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران

چکیده:

در این تحقیق، کارآیی روش تزریق محلولهای رقیق پلیمری در کاهش ضریب درگ اجرام زیرآبی بطور تجربی و با استفاده از دستگاه خاصی به نام برج آب که مخصوص این پروژه طراحی شده بود مور بررسی قرار گرفته است. اندازه گیری نیروی پسا با استفاده از دستگاه مزبور در ابتدا بدون استفاده از روش تزریق صورت گرفتتا ضریب پسای پایه جسم مزبور تعیینگردد. سپس محلول رقیقی از پلیمری قابل انعطاف به نام پلی اتیلم اکساید (که پلیمری قابل انحلال در آب با جرم مولکولی بسیار بالاست) با غلظتی برابر با ۰/۱ درصد از طریق شکافی مدور و باریک در نزدیکی دماغه جسم و در جهتی عمود بر جهت حرکت جسم بداخل لایه مرزی تزریق شد و همزمان نسبت به اندازه گیری نیروی پسا اقدام بعمل آمد. مقایسه نیروی اندازه گیری شده در این حالت با مقدارپایه حاکی ازکاهشی درحدود ۱۶ درصد در ضریب پسای جسم مزبور با استفاده ازاین روش می باشد.