سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا امیری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

این مقاله مکانیسم هایی که فروشویی Sb از خاکستر ته کوره سوزاننده زباله جامد شهری را منترل می کنند و نیز امکان کنترل میزان فروشویی Sb را با افزودن کانیهای جاذب به خاکستر کف بررسی می کند. آنتیموان احتمالا در نوع قلیایی خاکستر کف (MSWI) در شبکه کانیهایی مثل اترنیجیت وارد می شود. وقتی هوازدگی پا کربنی شدن ادامه می یابد اترینجیت حل می شود که نتیجه آن تحرک پذیری آنتیموان (Sb) می باشد. در PH خنثی فروشویی Sb احتمالا با جذب Sb به هیدروکسیدهای بی شکل آهن یا آلومینیوم کنترل می شود. نشان داده خواهد شد اگر نمکهای (Fe(III یا (Al(III به خاکستر کف اضافه شوند آنتیموان به طرز موثری می تواند از حلال جدا شود. افزودن نمکهای (Fe(III یا (Al(III سبب (۱) ته نشینی در جای هیدروکسیدهای Fe یا Al و جذب یا هم رسوبی آلودگیهایی مثل sb و (۲) پایین آمدن PH مربوط به خاکستر کف و در نتیجه آن افزایش میل ترکیبی آنیونهای اکسیدی برای جذب هیدروکسیدهای Fe یا Al می شود.