سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهه مشهور – دانشجوی دکترای برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه اصفها
رحمت اله هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه

چکیده:

مقاله حاضر حاصل مطالعات و پروژه انجام شده به منظور بازآرایی سیستم توزیع ناحیه شرق استان خوزستان با هدف کاهش تلفات با کمک روش ابتکاری مطرح شده توسط گوس وامی ۱ و با استفاده از قیود فازی می باشد . شبکه توزیع فشار متوسط ناحیه شرق استان خوزستان دارای دو سطح ولتاژ ۱۱ و ۳۳ کیلو ولت می باشد . هدف از این پروژه بازآرایی شبکه های ۱۱ و ۳۳ کیلو ولت موجود درحالت کارکرد عادی ( بدون وقوع فالت ) به منظور کاهش تلفات توان اهمی در راستای کاهش تلفات انرژی بوده است . به علت تاثیر قابل ملاحظه کاهش تلفات توان در دوره پیک شبکه بر کاهش تلفات انرژی، الگوریتم پیشنهادی برای فصل گرم در دو بخش ۱۱ و ۳۳ کیلو ولت پیاده سازی و پارامترهای شبکه از جمله تلفات و شاخص تعادل بار سیستم در آرایش بهینه در هر حالت ارائه گردیده است . از آنجا که ولتاژهای گره ها، جریانها و توانهای انتقالی خطوط دارای مرزهای قطعی نبوده وماهیت فازی دارند ، به منظور تاثیر دادن نظرات بهره برداران سیستم توزیع الگوریتم پیشنهادی با قیود فازی حل و نتایج ارائه و بررسی گردیده است