سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود اردانی – شرکت ایرانخودرو

چکیده:

اهدافی که این پروژه در پی آن می باشد. بطور کلی کاهش مصرف آب در کابین های رنگ، کاهش ذرات رنگ، خروجی از سالن و کاهش هزینه های تعمیراتی و کارگری به دلیل زدایش رنگهای چسبیده به دیواره لوله های انتقال آب برگشتی به کابین و خروج رنگهای رسوبی از سالن می باشد. کلیه اهداف تعیین شده در این پروژه را می توان با حذف رنگ های پاشیده شده بر روی آب آبشار رنگ در کابین ها دست یافت. در این راستا مطالعه بر روی لخته کننده ها و منعقد کننده های رنگ که اصطلاحا واتراوش گفته می شود معطوف گردید. بدین منظور رسیدن به اهداف ذکر شده و درنهایت بهینه سازی مصرف مواد واتراوش به منظور کاهش میزان مصرف و هزینه بعد از تست در خط تولید بررسی و اجرا گردید. با اجررای این پروژه افزایش بیش از سه برابر برداشت و جداسازی بهتر رنگ از آبشارهای رنگ سالم رنگ ۱، کاهش چشمگیر و گاها عدم چسبندگی رنگ به دیواره های لوله آب برگشتی، کاهش میزان گرده های رنگ خروجی از فن های خروجی و همچنین کاهش دفعات تعویض آب آبشارهای رنگ حاصل گشت.