سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کبری ستوده مرام – کارشناس ارشدمهندسی مکانیک – تبدیل انرژی، شرکت مدیریت تولید برق آذربای
علی اکبر گلنشان – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک دان
خسرو جعفرپور – عضو هیئت علمی بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، بخش مهندسی مکانیک دان

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت وتغییر الگوی مصرف در جوامع امروزی ازیک سو وحجم عظیم سرمایه گذاری لازم جهت احداث نیروگاهها ازسوی دیگر، استفاده بهینه از منابع انرژی،بهره وری مطلوب وکاهش مصرف انرژی الکتریکی رادر جوامع مختلف مورد توجه قرار داده است . درمقاله حاضر امکان استفاه از انرژی تجدیدپذیری همچون باد برای ایجادسرمایش در مدارس ( با استفاده ازبادگیر ) به عنوان یکی از راههای کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد بررسی قرارگرفته است . برای بررسی میزان تاثیر بادگیر در کاهش دمای هوای کلاسها،ابتدا با شبیه سازی انتقال حرارت توسط انتقال جرم رابطه ای برای محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجائی هوا در داخل کلاسها بدست آمده است . سپس با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری دمای هوای کلاسها در طی شبانه روز محاسبه شده و تاثیر تعداد دانش آموزان، کیفیت وکمیت تهویه در چگونگی تغییر دمای هوای کلاسها بررسی شده است .