سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علیخانی –

چکیده:

در این پایان نامه روش اصلاح مبدل های واحد آیزوماکس پالایشگاه تهران با استفاده از تکنولوژی پینچ بیان شده است . یکی از نقاط قوت تکنولوژی پینچ، هدف گذاری قبل از طراحی است . در مرحله طراحی شبکه، با استفاده از ابزارهای این تکنولوژی از قبیل ›› مبدل های در عرض پینچ ‹‹ ، ›› منحنی نیرو محرکه ‹‹ و ›› آنالیز مساله باقیمانده ‹‹ می توان مبدل های ضعیف را شناسایی و اصلاح نمود . مبدل های جدید جهت پر کردن چاله های حرارتی ایجاد شده به واسطه جابه جایی مبدل های ضع یف و نیز ثابت ماندن افت فشارجریان ها اضافه می شوند . با استفاده از رابطه افت فشارایده آل و الگوریتم جدید طراحی مبدل، سطح مبدل های جدید محاسبه می شود . در واحد مورد بحث با نصب دوازده مبدل جد ید با سطح کل ۸۰۰M2 هزینه اولیه ٧١٨٣١٢$ ، و دوره برگشت
/٩٨ yr ١ ، مصرف سرویس جانبی گرم %٣٣ و سرویس جانبی سرد١٩ % کاهش می یابد