سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزاد ویسی –

چکیده:

یکی از روشهای موثر کاهش مصرف انرژی در ساختمانها، از کار انداختن سیستمهای گرمایش در زمانهایی است که فضای مورد نظر مورد استفاده نمی باشند. نگهداری شرایط آسایش فقط در زمانهای استفاده از فضای ساختمانی می تواند هزینه های انرژی را کاهش دهد. در این مقاله یک مدل ریاضی برای تحلیل رفتار حرارتی ساختمان درحالت گذرا با تکیه بر سادگی و کارآمد بودن ان از نظر محاسباتی ارایه شده است. معادلات حاصل از مدل ریاضی به شکل معادله ماتریسشی فضای حالت نوشته شده و با استفاده از یک مدل کامپیوتری در محیط نرم افزار Simulink حل شده است.در نهایت برای بررسی کارایی مدل درمدلسازی مصرف انرژی در ساختمان محاسبات نمونه ای برای یک ساختمان ساده با کاربری اداری و با سیستم گرایش با استفاده از مدل پیشنهادی انجام شده است. محاسبات انجام شده نشان می دهد که استفاده از سیستم گرمایش منقطع امکان صرفه جویی در مصرف انرژی را به میزان حدود ۳۰% نسبت به حالت گرمایش پیوسته فراهم می سازد . نمونه شبیه سازی شده استفاده و تواناییهای مدل پیشنهادی و محیط نرم افزاری استفاده شده را در تحلیل مصرف انرژی در ساختمان و کارکرد سیستمهای کنترلی بخوبی نشان می دهد.