سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصرالله مقدم چرکری – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
محسن ملانوری – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به دلیل محدودیت بسیار شدید در منابع انرژی در شبکه های حسگر میزان مصرف انرژی در الگوریتم های اجرا شده در این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. از این رو تلاش های زیادی در جهت کاهش مصرف انرژی در فرایند مسیریابی در شبکه های حسگر انجام شده است، ولی عمده این تلاش ها بدون توجه به الگوی تولید داده ها در این شبکه ها بوده است. از آنجا که داده های تولید شده در شبکه های حسگر دارای ویژگی محلی بودن فضایی هستند و گره های شبکه های حسگر عمدتا به صورت فعال عمل کرده و قابلیت ترکیب، فشرده سازی و حذف داده های اضافی در طول مسیر را دارند توجه به الگوی تولید داده ها، می تواند باعث ارائه الگوریتم هایی با مصرف انرژی کمتر در فرآیند مسیریابی در شبکه های حسگر شود. در این مقاله با نگاهی به محلی بودن فضایی داده های تولید شده در شبکه های حسگر، ابتدا به این مسئله پرداخته ایم که چرا در فرآیند مسیریابی در شبکه های حسگر کوتاهترین مسیر، کم هزینه ترین مسیر نیست و سپس الگوریتمی با نامLADارائه داده ایم که حالت گسترش یافته ای از درخت کوتاهترینمسیر است. شبیه سازی های متعدد نشان داده است که این الگوریتم می تواند میانگین مصرف انرژی را در شبکه های حسگر تا ٢٦ درصد
کاهش دهد..