سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی موسوی نایینیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی .
مجید سلطانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا علیخانی – کارشناس مکانیک سیالات، عضو انجمن مهندسی مکانیک
سعید عباسیان – کارشناس مکانیک سیالات

چکیده:

سیستم سقف سرد عمدتًا با استفاده از انتقال حرارت تشعشعی، امکان مناسبی برا ی سرمایش یک فضا فراهم می آورد. در سیستم سقف سرد، حرارت توسط یک سطح سرد، از طریق جابجایی آزاد و
تشعشع جذب شده و به محیط خارج انتقال می یابد و از این طر یق بالاتر ین سطح آسا یش فراهم می آید. در این نوشتار پس از معرفی سقف سرد، نحوه کارکرد و انواع آن به بررسی مزایا و معایب آنپرداخته شده. سپس محاسبات و طراحی سیستم سرمایشی برای دو سیستم فن کویل و سقف سرد، برای یک پلان نمونه انجام گرفته است . مقایسه کیفی از لحاظ آسایش و مصرف انرژی بین دو سیستم انجام و برتری سقف سرد آشکار شد.