سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی بهدشتی – شرکت رایز ایران
مصطفی ثامنی راد – شرکت رایز ایران

چکیده:

از آنجا که بالاترین مقدار مصرف برق در ایران مربوط به روزهای غیر تعطیل تابستان است و یکی از مهمترین عوامل آن انرژی مصرفی دستگاههای تهویه مطبوع می باشد، در این مقاله از طرفی با اتکاء بیک نظریه قدیمی و از طرف دیگر با کمک تکنولوژی جد ید، روشی جهت تقل یل اینگو نه مصارف مطرح گردیده است، بدین ترتیب که در ساختمانهای مجهز به سیستم تهویه مطبوع مرکزی، در ساعات کم باری شب با استفاده از چیلر، یخ تولید و در تانکهای مربوطه ذخیره می شود و در ساعات روز سرمای حاصل از ذوب شدن یخ صرف تهویه ساختمان می گردد .