سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی غزنوی – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر – امور تحقیقات شرکت تولیدی ایران تایر
مهران کردتبار – دانشجوی دکتری شیمی پلیمر – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

p- آ مینوبنزن سولفونیل آزید (ABSA ) بعنوان یک عامل اتصال دهنده جدید میان دوده و الاستومر برای اولین بار درکشور سنتز شد . در بررسی های انجام پذیرفته مشخص شد که این ماده در دماهای بالاتراز۱۵۰cدرجه فعال شده و با ایجاد اتصالات عرضی بین الاستومر و د وده موجب افزایش جهندگی و ضریب ارتجاعی ۳۰۰%و کاهش میزان حرارت زایی و سایش در آمیزه ترد گردید . همچنین ABSA با تغییر در رفتار ویسکوالاستیک آمیزه باعث انتقال درجه حرارت شیشه ای (Tg) به درجه حرارتهای بالا شد. افزایش tanô در درجه حرارتهای پایین ( cدرجه ۱۵-) و کاهش آن در درجه حرارتهای بالا( ۶۰o C +)معیاری از کاهش مقاومت غلتشی در آمیزه های مشتمل بر ABSA می باشد.