سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صادق باقری – کارشناس مهندسی صنایع
محمد صالح اولیا – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

در شرایط جدید، افزایش فشار رقابتی و دشواریهای کسب و کار از سویی و محدودیت منابع از سوی دیگر، سازمان ها را برآن داشته تا با تمرکز بر نیاز های مشتریان سعی در افزایش رضایتمندی آنان داشته باشند و این در حالی است که نباید از میزان کارایی ف رآیند های داخلی سازمان غافل شد . مقاله ی حاضر به تشریح مراحل تعریف و اجرای یک پروژه شش سیگما به منظور بهبود فرآیند و کاهش هر چه بیشتر ضایعات فرآیند پرداخته و سعی شده تا فعالیت ها، ابزاره ا و یافته ها و خروجی های هر فاز ، حسب مورد و با رعایت اختصار مورد بررسی و تبیین قرار گ یرند. این پروژه ، مشخصاً به منظور کاهش میزان ضایعات فرآیند سیلینگ و اگزاست در خط تولید لامپ استپ شرکت نایل ایران، با استفاده از روش شناسی DMAIC تعریف و اجرا شده است. پس از اجرای این مراحل نتایج نشان داد که ۲۸ درصد از ضایعات این فرایند کاسته شده است که می تواند منجر به صرفه جویی ۲,۵ میلیون تومانی در سال شود