سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
احمد جمشید نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر ایلام
محمد شیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر ایلام نویسنده مسئول
رامین صیادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر ایلام

چکیده:
در دگرسپاری عمودی که بین شبکه WLAN و شبکه Cellular صورت می گیرد کاربرانی وجود دارند که از محدوده مجاز شبکه WLAN خارج می شوند و جهت ادامه تماس صوتی که از قبل برقرار کرده اند نیاز به اخذ کامال از شبکه سلولی دارند تا تماس خود را ادامه دهند اما در این بین ممکن است شبکه سلولی کانال آزاد نداشته باشد و در مقابل دگرسپاری با استفاده از رله نیز به دلیل اختصاص پهنای باند رله به صورت ایستا این اجازه را به کاربران رله ندهدکه از پهنای باند مجددا استفاده کنند جهت رفع چالش با استفاده از روش MinMax کاوش طیف و ایده هوشمند گرده های MS بصورت هوشمند اطراف خود را کاوش می کنند در صورتی که روی کانال خاصی سیگنالی را احساس نکنند کانالی را برای استفاده موقت پیدا کرده اند که با توجه به عدم دریافت سیگنال موثر روی کانال از به وجود آمدن تداخل نیز جلوگیری شده است در مقابل از قطع مکالمه تا حد امکان جلوگیری به عمل می آید در پایان نرخ مکالمه روش ارائه شده با استفاده از MATLAB، Tools در حالت های مختلف با پهنای باند ۴ کانال و ۶ کانال شبیه سازی شده است و نتایج کلی نشان می دهد شبکه با بهره گیری از راهکار ارائه شده به مقدار ۶۵٫۰۶% کاهش نرخ مکالمه نسبت به حالت ساده را دارا می باشد.