سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شاه نظری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مکانیک ایران

چکیده:

در این مقاله یک بررسی ترمود ینامیکی و اقتصادی در مورد نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی، مجهز به سیستم بازیابی CO2 صورت گرفته است . بررسیها شامل هر نوع نیروگاه بخاری و سیکل ترکیبی می گردد . دو روش اصلی جهت کاهش CO2 از محصولات احتراق واحدهای نیروگاه وجود دارد : جذب فیزیکی و شیمیایی . در ای ن دو مقاله روش جذب شیمیایی و میعان CO2 در نظر بوده است . بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی، نشانگر یک کاهش کارایی و افزایش قیمت در الکتریسیته ناشی از وجود بازیابی CO2 می باشد . هر چند با تأمین بخار کمکی بصورت مستقل از سیکل موجود می توان کارایی و توان واحد را در و ضعیت فعلی نگاه داشت . میزان بخار مورد نیاز جهت تولید هر تن CO2 در حدود ۳/۸ تن می باشد . ضمن اینکه ۲۵۰ KWh انرژی الکتریکی جهت تولید یک تن CO2 مصرف می گردد .
در صورتیکه این میزان بخار و توان الکتریکی مستقیماً از سیکل تأمین گردد، کارایی واحد بسته به نوع نیروگاه بین ۶ تا ۱۳ درصد کاهش می یابد، ضمن اینکه قیمت برق در محدودة ۲۰ تا ۴۲ درصد افزایش می یابد . در صورتی که هدف تولید CO2 از محصولات احتراق بصورت مستقل از سیکل باشد، هزینه تولید هر تن CO2 در حدود ۹۰۰ هزار ریال برآورد می گردد