سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهریار کابلی – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران
جواد مهدوی – دانشگاه صنعتی شریف جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

یکسوکننده ها درصنعت بطور فزاینده ای بکار می روند . یکسوسازهای کلاسیک از سمت ورودی جریان غیرسینوسی از شبکه برق می کشند . این باعث تولید مشکلات فرکانس پایین نظیر اعوجاج ولتاژ می شود . برای حل این مسئله انواع روشهای شکل دادن به جریان ورودی این مبدلها ابداع شده است . یکی از مهمترین این روشها تکنیک PWM است . اگرچه این روش در حل مشکلات فرکانس پایین موفق عمل می کند و جریان ورودی یکسوساز به صورت سینوسی درمی آید اما خود باعث مسائل فرکانس بالامی شود
یکسوسازکه بااستفاده از روش , PWM باضریب توان واحدکارمی کند , در فرکانس کلید زنی و مضارب آن تولید هارمونیکهای جریانی می کند که در حوزه فرکانسهای رادیویی ) (۳۰ MHz_10 KHz قرار دارند . این تمرکز طیف فرکانسی در فرکانسهای خاص ۱ ( RF )باعث تشدید مسئله تداخل الکترومغناطیسی ۲ ( EMI)می گردد . در این مقاله به منظورکاهش اثر نویزدر فرکانسهایذکر شده از روش ۳ RPWM استفاده می گردد . در این روش طیف نویز جریان درحوزه فرکانس توزیع گردیده،درنتیجه دامنه آن در فرکانسهای ذکر شده کاهش می یابد . این روش بر روی یک یکسو ساز با ضریب توان واحد اعمال شده و نویز تولید شده مطابق استاندارد به توسط یک شبکه تطبیق امپدانس ) ۴ ( LISN اندازه گیری می شود . در این تحلیل از یک مدارمعادل نویز در مطالعه نویز استفاده شده است . نتایج بدست آمده بر کارایی روش RPWM درکاهش نویز رادیویی و حل مشکل EMI صحه می گذارند .