سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان نادرنژاد – موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران- بابل-میدان کارگر-صندوق پستی ۷۴۴
سارا شریف زاده – موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران- بابل-میدان کارگر-صندوق پستی ۷۴۴

چکیده:

کاهش نویز تصاویر یکی از مراحل بسیار مهم در اکثر کاربردهای پردازش تصویر می باشد هدف در اکثر روش ها والگوریتم های پردازش تصویر حفظ ساختار تصویر، مانند ناپیوستگی ها و لبه های موجود در آن می باشد. استفاده از معادلات با مشتقات جزیی برای بازسازی تصاویر در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از معادلات با مشتقات جزیی و مفهوم تصویر پیکسونی، نویز اسپکل را با حفظ جزئیات تصویر بصورت بهینه حذف می نماییم ایده اصلی در این روش جاگذاری معادلات نفوذ در یک مدل تصویر پیکسونی می باشد این الگوریتم بر روی تصاویر مختلف آزمایش شده است و عملکرد آن با عملکرد الگوریتم های موجود مورد مقایسه قرار گرفته است نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی در این مقاله، نست به روش های موجود، علاوه بر حذف نویز در حفظ لبه و بهیود کیفیت از عملکرد بهتری برخوردار است.