سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کازرون
امید مهدی یار – دانشجوی دکتری برق دانشگاه تهران، عضو هئت علمی دانشگاه آزاد واحد کازرون
زهرا کاویانی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد کازرون

چکیده:
مسئله مهم در بهبود تصاویر پزشکی، حذف نویز گاوسی با حفظ یکپارچگی اطلاعات تصویر مربوطه می باشد. در این مقاله یک فیلتر آماری پیشنهاد می شود که نسخه اصلاح شده از فیلتر میانه ترکیبی برای کاهش نویز می باشد که با محاسبه مقدار میانه عناصر قطری و متوسط عناصر قطری، افقی و عمودی در یک پنجره در حال حرکت و در نهایت مقدار متوسط این دو مقدار، پیکسل جدید را بدست می آورد. نتایج نشان می دهد که از نظر کیفیت حذف نویز ، روش پیشنهادی ما بهتر از اجرای کلاسیک فیلتر میانگین، میانه و فیلترمیانه ترکیبی عمل می کند.در مقایسه با روش های شناخته شده، نتایج نشان می دهد که فیلتر ارائه شده نتایج حذف نویز بهتری با حفظ ساختار اصلی و جزئیات ارائه می دهد.