سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم منسوب بصیری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد احدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به ارائه روش جدیدی به منظور کاهش نویز سیگنال گفتار و افزایش قابلیت فهم کلام (intelligibility )می پردازیم که آن را بازسازی تطبیقیطیف سیگنال می نامیم . در این روش ضمن جداسازی فریم های واکدار ) ) voiced ، بیواک ) ) unvoiced و بازه های سکوت موجود در سیگنال با اعمال فیلترهای مناسب، که پارامترهای آنها به صورت تطبیقی با توجه به طیف نویز
موجود تعیین می گردد و همچنین با بکارگیری روش تفاضل طیفی ) ) spectral subtraction به شکل کاملا تغییر یافته در فریم های واکدار، طیف سیگنال نویزی مورد بازسازی قرار گرفته و علاوه بر بهبود قابل توجه SNRسیگنال، قابلیت فهم کلام نیز بهبود قابل ملاحظهای می یابد . از خصوصیات این روش فیلترینگ چند مرحله ای فریم های واکدار و از مزایای مهم آن عدم ایجاد نویز
موزیکی در سیگنال بازسازی شده می باشد . علاوه بر آنکه این روش در عین کارایی بالا از پیچیدگی کمی برخوردار بوده و نسبت به روشهایی از قبیل تفاضل طیفی، از سرعت بسیار بالاتری برخوردار است .