سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد فخار – دانشجوی دکتری مکانیک، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
منوچهر راد – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

قسمت اعظم مقاومت کشتی ناشی از اصطکاک پوستی است. بنابراین کاهش در آن، یک موفقیت بزرگ برای محققان هیدرودینامیککشتی می باشد. این مقاله، نتایج تحقیقات گذشته و اخیر را بررسی می کند . امکان کاربرد میکروحباب ها برای یک کشتی بحث می شود و با روش موجود مقایسه می شود که روش روانکاری هوا روی سطح دافع آب است.