سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – استاد گروه برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سیدمحسن زنوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
لیلا سیدهاشمی – دانشجوی ریاضی دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله چند نوع اینورتر PWM با استفاده از روش کاهش هارمونیک توابع والش پیشنهاد و عملکردشان با هم مقایسه شده اند . با استفاده از روش تحلیلی شکل موجها در دامنه والش می توان دامنه هارمونیک های ولتاژ خروجی اینورتر را بصورت توابعی خطی از زوایای آتش اینورتر بیان کرد . بنابراین زوایای آتش از معادلات خطی تک متغیره بر حسب دامنه هارمونیک اصلی بدست می آیند . در حالیکه در روش فوریه باید معادلات مثلثاتی غیرخطی را با حدسهای اولیه حل نمود . معادلات خطی محلی بین زوایای آتش و دامنه هارمونیک اصلی را می توان با انتخاب مناسب تعداد زیر بازه های والش و نیز بازه هایی که زوایا در آ ن قرار داده می شوند، بدست آورد . البته، با توجه به تعداد زوایا و بازه ها، جوابهای محلی گوناگون بدست می آیند . از آنجائیکه رابطه دامنه هارمونیک اصلی و زوایای آتش بصورت معادلات درجه اول خطی بدست می آیند، بنابراین از نظر عملی کار محاسبات سریعتر انجام می گیرد . پس کنترل فرکانس و دامنه ولتاژ خروجی اینورتر آسانتر می گردد . روش ارائه شده روی چند نوع اینورتر PWM دو قطبی و تک قطبی با استفاده از نرم افزار Matlab شبیه سازی شده با نتایج عملی بر روی دو نوع اینورتر تطبیق داده می شود .