مقاله کاهش هزينه تاخيرات ترافيک هوايي با بکارگيري شبکه جريان پويا با ظرفيت تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: کاهش هزينه تاخيرات ترافيک هوايي با بکارگيري شبکه جريان پويا با ظرفيت تصادفي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل ترافيک هوايي
مقاله شبکه جريان پويا
مقاله برنامه ريزي تصادفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف نهايي کنترل ترافيک هوايي برقراري جريان هواپيمايي کارا با حفظ امنيت عمليات هواپيمايي است. به هرحال هدف اصلي امنيت است که به هيچ وجه نمي توان آن را ناديده گرفت. تاخيرات ترافيک هوايي زماني بوجود مي آيد که تقاضا براي فرود آمدن و يا پرواز کردن از ظرفيت موجود تجاوز کند. اثرات اين تاخيرات را مي توان با افزايش ظرفيت يا تعديل تقاضا کاهش داد. البته افزايش ظرفيت يک راه حل خوب اما اقدامي بلند مدت است که با ساخت فرودگاه هاي جديد، توسعه فرودگاه هاي موجود و روش هاي فرود جديد امکان پذير است. بنابراين، يک تصميم کوتاه مدت براي کاهش تاخيرات با توجه به امکانات موجود، به يک مدل بهينه سازي تاکتيکي نياز دارد. در اين مقاله چارچوب اين مدل را که تعميمي از مدل شبکه جريان پويا با ظرفيت تصادفي است، ارايه مي دهيم.