سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سلمان احمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد سعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهمترین فعالیت های صنعت برق کشور محسوب می گردد که با توجه به هزینه هنگفت احداث این خطوط از یک طرف و اثرات متقابل عوامل طبیعی و محیطی با این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این خطوط پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شود. کلیه این پارامترها در ارتباط مستقیم با موقعیت مکانی دکلها و تجهیزات خط انتقال نیرو می باشد. در این مقاله ابتدا مهمترین پارامترهای موثر در یافتن بهترین مسیر جهت احداث خطوط انتقال نیرو که بر روی هزینه احداث آنها و نیز اثرات متقابل این خطوط با محیط اطراف معرفی و تاثیر هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین این پارامترها به ترتیب شیب منطقه، کاربری اراضی، جنس زمین، مناطق مسکونی، عوامی طبیعی و … می باشند. در ادامه با معرفی سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و قابلیت های آن در تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی، مراحل طراحی یک GIS کاربردی جهت مسیریابی خطوط انتقال نیرو که شامل مراحل تعیین منطقه مطالعاتی، تهیه مدل مفهومی، طراحی یک GIS کاربردی جهت مسیر یابی خطوط انتقال نیرو که شامل مراحل تعیین منطقه مطالعاتی، تهیه مدل مفهومی، طراحی نرم افزار، تلفیق اطلاعات، تعیین موقعیت دکلها و … بیان گردیده است. در طراحی این سیستم هدف یافتن مسیر بهینه عبور خطوط انتقال نیرو می باشد به طوری که هزینه احداث و نگهداری این خطوط ونیز اثرات زیست محیطی این خطوط به حداقل برسد. در این تحقیق به منظور یافتن مسیر بهینه بین دو نقطه مورد نظر ، از الگوریم دایسترا در شبکه های رستری استفاده شده است. در این مقاله همچنین روشهای بهینه جهت تلفیق لایه های مختلف اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب هر روش و نیز بهترین روش جهت مسیریابی خطوط انتقال نیرو ارائه گردیده است.