سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران هشیار – نیروگاه زرگان اهواز
محمد بامنی مقدم –
مهدی امانی –
لیلا قاسم خانی –

چکیده:

در این مقاله تلاش گردیده است که با ارائه یک مطالعه موردی بر روی یکی از پارامترهای مهم در بهر ه برداری از توربوژنراتورها با استفاده از روش طرح استوار در مهندسی کیفیت ضمن دست یابی به روش های کنترل پارامتر مذکور با استفاده از عوامل قابل کنترل موجود به معرفی روش طرح استوار (Robust Design) و زمینه های کاربرد متنوع آن در صنعت برق کشور پرداخته شود . برای این منظور واحد ٢ نیروگاه زرگان اهواز انتخاب گردید . از جمله محاسن این مطالعه تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر روی هر بیرینگ بطور جداگانه ، شناخت عوامل بانفوذ و کم نفوذ بر روی هر بیرینگ و چگونگی غیرحساس کردن ویبریشن به عنوان مشخصه کیفی مورد نظر به عامل اغتشاش می باشد که در اینجا این عامل میزان مگاوار شبکه درنظر گرفته شده است.