سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله منزوی – کارشناس ارشد بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
پرویز منجمی – استاد یار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
ایوب کریمی جشنی – استاد یار بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

علی رغم تحقیقات گسترده صورت گرفته بر روی پدیده تورم لجن، یکی از مشکلات مرسوم درحوضچه های ته نشینی، این مشکل هنوز به به صورت گسترده ای در اکثر تصفیه خانه های دنیا مشاهده می شود. در تحقیق انجام شده، دو پایلوت سیستم لجن فعال که یکی به همراه سلکتور اناکسیک و دیگری فاقد آن بود مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وجود سلکتور باعث افزایش قابلیت ته نشینی لجن و کاهش تورم رشته ای می شود. همچنین مکانیسم حذف مواد غذایی در سلکتور تحت تاثیر پارامتر بار لخته ای قرار می گیرد. بر این اساس در نسبت های F/M به اندازه کافی بالا دربارهای لخته ای پایین، حذف مواد غذایی مکانیسم جذب و ذخیره سازی، در حالیکه در بار لخته ای بالا مکانیسم حذف مواد متابولیسم آنها می باشد. بسته به اینکه کدام از این دو طریق غالب شوند سلکتور می تواند تاثیر متفاوتی در قابلیت ته نشینی لجن بگذارد.