سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشا جعفری – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی – گروه برق
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی – گروه برق
مرتضی خادمی – دانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی – گروه برق

چکیده:

کدهای توربو دارای توانایی در اصلاح خطا هستند و امروزه نقش مهمی در افزایش کارایی سیستم های مخابراتی فضایی و سیار بازی می کنند. بزرگترین چالش توربو کدها پیچیدگی محاسباتی، نیاز به حجم حافظه زیاد و تاخیر در آشکارسازی است. در این م.قاله هدف ارائه راهکارهایی جهت کاهش پیچیدگی محاسباتی کدبرداری کدهای توربو در سیستم های COFD می باشد. با رازیابی کارایی دو روش Max-Log-MAP و SOVA با مدولاسیون BPSK در کدبرداری کدهای توربو، الگوریتم های کاهش پیچیدگی محساباتی برای این دو روش کدبرداری در سیستمهای OFDM پیشنهاد میشود. شبیه سازی های انجام شده نشان میدهد، الگوریتم های پیشنهادی بدون از دست دادن کارایی کدهای توربو (نرخ خطای بیت) باعث کاهش قابل توجهی در پیچیدگی محاسباتی کدبردارهای توربو در سیستم های COFDM می شوند.