سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده الهام عبدالصالحی –
حسین بانژاد –
کاظم کارچانی –

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر کاهش گرفتگی تاسیسات، آزمایشات تصفیه آب در حضور میدان مغناطیسی، در آزمایشگاه کیفیت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. با انجام آزمایشات با ۳ تکرار و تجزیه و تحلیل نتایج با نرم افزارSAS مشاهده شد که میدان مغناطیسی و تغییر در شدت میدان مغناطیسی اثر معنیداری در سطح ۹۹درصد بر کاهش یون کلسیم و گرفتگی تجهیزات در صنایع و منازل دارد.تحلیلها جهت بررسی نقش مقدار جریان آب ورودی به میدان مغناطیسی درکاهش یون کلسیم، نشان داد که تغییر در مقدار جریان آب ورودی به میدان مغناطیسی نیز اثرات معنیداری در سطح ۹۹درصد بر کاهش این یون دارد. یکی از مشکلاتی که در تجهیزات صنعتی و خانگی در هنگام استفاده از آبهای نامتعارف و شور و فاضلابها وجود دارد، مشکل انسداد و گرفتگی آنهاست که در اثر بالا بودن میزان یون کلسیم در آن آبها میباشد.مزیت این تصفیه اینست که از استفاده از مواد شیمیایی خطرناک وگران برای بشر و محیط زیست، جلوگیری میکند.با آب مغناطیسی(بدون اضافه کردن اسید،مواد شیمیایی و سمی به آب)رسوبات موجود بر روی سطوح در تماس با آب که از قبل ایجاد شدهاند،زایل شده و از تشکیل رسوب جدید نیز پیشگیری میشود. این وسیله نیاز به راهبری، سرویس و شارژ(در مقایسه با سیستمهای الکترونیکی و رزینی)ندارد. قابلیت کار در محیطهای شرجی و مرطوب(در مقایسه با الکترونیکی)را دارد.در مصارف کشاورزی و صنایع استخراج و انتقال نفت قابل استفاده است.همچنین این وسیله افت فشار دینامیکی و استاتیکی در مسیر لوله و همچنین اختلال در کارکرد پمپ ایجاد نمیکند.میتوان گفت این وسیله نه تنها رسوب را حذف میکند بلکه از خوردگی در تجهیزات هم جلوگیری میکند.نتایج آزمایشات تاثیر میدان مغناطیسی و مقدار جریان ورودی و تاثیر توام آنها بر کاهش خرابی تاسیسات صنعتی و منازل بمنظور افزایش راندمان آبیاری و مدیریت تخصیص بهینه منابع آب در این مقاله گزارش شده است.