سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مازیار صالحی – گروه جامعه اطلاعاتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
کامبیز بدیع – گروه جامعه اطلاعاتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

پارادایم کارگزار ١ تحولی جدید را در مهندسی نرم افزار ایجاد کرده است تا بتوان پیچیدگی بیشتری را در حوزه نرم افزار تحلیل و مدیریت کرد . اینترنت با حالت توزیع شدگی ، ناهمگونی و باز بودن محیط محاسباتی اش، چالشهای جدیدی را فراروی متدولوژیهای مهندس ی نرم افزار و از جمله متدلوژیهای کارگزار نگر نهاده است . با ترکیب ایده های نوین و تجارب موفق موجود در مهندسی نرم افزار و روشهای هوش مصنوعی، سیستمهای مبتنی بر کارگزار توان بالقوه فائق آمدن بر پیچیدگیهای اینترنت را دارند . در مقاله حاضر سعی شده است تا از روشها ی موجود کارگزارنگر برای مدلسازی، تحلیل و طراحی کاوشگرهای وب ٢ استفاده شود که جزء سیستمهای جمع آوری اطلاعات از اینترنت و از اصلی ترین اجزاء جویشگرها محسوب می شوند . به علت ماهیت توزیع شدگی و رشد نمایی وب، در این سیستم از » حیات مصنوعی « و یک اکوسیستم از کارگزا رها استفاده شده است تا بتوان از هماهنگی و مکانیزم » هوش گروهی ٣« برای کاوش کارا و مؤثر استفاده کرد